POWER MAGIC ULTRA B124

產品介紹

享受長時間泊車模式
保持汽車電池安全放電

力量魔術超級電池 (6000麻雀) 的高容量使其成為長時間泊車模式會話的理想選擇。

它可以快速充電, 為你嘅攝像頭提供更長時間嘅電力, 並配有免費嘅藍牙應用程序嚟管理電池狀態和設置。

按照你想要的方式連接它

硬連線或連接夠鐘烟器電源插座。

力量魔術超級電池可以簡單地連接夠鐘烟器插座上: 點火開啟後需要大約80分钟先可以達到完全充電。

佢都可以通過保險絲盒硬連接到車輛的電池。 在這種情況下, 佢就喺40分钟內叉電。

注意: 確保切換電池背面的開關以符合您的安裝 (香煙或天生)。

使用免費嘅電池管理器應用程序檢查電池狀態

魔力超強電池可以透過藍牙與電池管理器應用程序進行通信。
輕鬆檢查剩餘容量或完全充電時間等信息。

需要更多嘅權力? 添加一個擴展電池!

力量魔術擴展電池令你嘅容量翻了一番。
你甚至可以依次添加多個擴展。

常見問題解答

這款電池同普通移動電源不同嗎?

確實是的! 超級電池由磷酸鐵鋰電池 (lifepo4) 製成。
作為手機和便攜式電子設備備用電池設計嘅移動電源通常採用鋰離子 (鋰離子) 或鋰聚郃物 (脂) 類型。 呢啲高密度電池不適用於封閉嘅停放車輛 (溫度可能達到高水平和低水平), 因為佢哋有引起火災或爆炸的危險。 磷酸鐵鋰電池可承受更加高嘅溫度, 更多的充電週期並且更環保。

 

我有呢個10000麻雀嘅電池, 過呢個6000麻雀嘅電池小得多。 係乜野賦予了? 

如果我哋唔考慮電壓, 麻雀可能會引起誤解。 提示: 以瓦时 (wh) 嚟衡量。
當然, 應該考慮電池類型: 高功率密度電池對於給定體積具有更加高嘅容量。 換句話說, 在相同容量下, 鋰離子或鋰聚郃物電池將永遠小於磷酸鐵鋰電池。 不過, 你應該記得, 消費類電子產品同汽車配件採用不同的電壓值。 毫安級嘅電源通常基於3.7 喺嘅電壓。 意味着對於1万麻雀電池, 總容量為 10, 000mah x 3.7 v/1000 =37Wh. 相比之下, 魔力超強電池在12.8 喺嗰時嘅容量為 6,000mah, 轉換為76.8Wh.

 

我可以在商用貨車上使用魔力超強電池呀?

可能唔會。 b-124 同12v 系統兼容 只包含大多數人車輛。 如果你嘅車輛使用440系統 (商用貨車, 重型車輛), 請考慮使用一個電源魔術專業 一係 力量魔術電池組。.

 

我可以將力量魔術超級電池帶上機呀?

是的, 從理論上講, 在隨身攜帶的行李箱裡。 但係由於電池可能係敏感物品, 因此請與當地運營商聯繫以確保安全。 據 iata (國際航空運輸協會) 備用 100wh 以下嘅電池可搭載在飛機上 在隨身攜帶的行李箱度–唔好放喺託運行李中–大多數鋰電池, 不需要經過操作員的批准。

 

POWER MAGIC BATTERY PACK (B-112)

I3 智能高速打氣機